NRK Hordaland skal bli med gjetarane i Lom tamreinlag til fjells for å skildre arbeidsdagen, syne samanhengen mellom reinen, landskap og menneske.

Opptaka er planlagt til 16. januar.

Dokumentaren er planlagt vist på NRK1 våren 2016.