Ved 1340-tida sundag var det ein front mot front- kollisjon ved krysset Geirangervegen/riksveg 15 i Breidalen i Skjåk.

To personar vart skada.

Ulykkesbilane er nå ute av vegen, og det er fri ferdsel.