Dag skal spele inn CD med musikk av Hjalmar Moen

foto