Innlandet fylkeskommune er forberedt på flom

foto