Kommunedirektøren innstiller på 12 millionar til slakteri