foto
– Eg er ingen smed og smir ikkje. Eg er sveisar, seier Erling Bjørn Fossen i Lia i Lom. Han arbeidde som sveisar i 22 år før han måtte omskolere, men gjorde yrket sitt til hobby. Foto: Tom Erik Solstad

Elle greidde ikkje å leggje bort sveisemaska

– Eg trivst utruleg godt med å passe ungar, men har heile tida sakna yrket mitt som sveisar.