Dette spørsmålet stilte utvalsleiar Harald Sve Bjørndal da hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg fekk ei orientering om stoda for svømmehallen i Vågå kulturhus.

Bassenget er i dag stengt, og elevane får svømmeundervisning i bassenget på Vågå Hotel.

Ein rapport frå Sintef slår fast at svømmehallen og bassenget må sanerast.

- Skal vi byggje nytt eller sjå på andre alternativ? spurde Bjørndal.

Det er sett av 250.000 kroner i budsjettet for vurdering av tilstanden til bassenget.

Administrasjonen fekk i oppdrag å koma attende med ei sak om ein skal sjå å sjå på kva ei rehabilitering av svømmehallen vil koste i kroner og øre.