Det seier trafikkoperatør Anne Hårstad på vegtrafikksentralen i Statens vegvesen til Fjuken ved 8-tida tysdag.

Natt til tysdag gjekk det eit jordras ved Øihusom mellom Otta og Lalm, og riksveg 15 er stengt.

Statens vegvesen kunne i natt opplyse at geolog skulle undersøke området når det hadde vorte ljost.

– Vi har førebels ikkje fått noko attendemelding på status frå geolog, og har ikkje noko klokkeslett på når dei skal dit, men vi brukar å bli varsla så fort dei har noko å melde. Det er heller ikkje mogleg å seie kor lang tid geolog vil bruke på å vurdere situasjonen, seier Hårstad.

I fylgje trafikkoperatøren er omkøyring skilta.