Ungdomane treng meir plass å boltre seg på – og helst fleire rom