10 ukrainske flyktningar i Skjåk: – Dei er i stor grad prega av at dei har sine næraste i krig