Inviterer til møte om pressa økonomi og psykisk helse i landbruket