Nå kan du foreslå kven som fortener å få kulturpris og -stipend