Skisseprosjektet for «nye» Lom helseheim er ferdig

foto