Flytting av biblioteket i Vågå: – Saka kom bardust på vår gruppe