1. mai på Lalm: Folketalsutviklinga er jobb nummer 1