Så mange «var med» Hans Andreas og Even på sykkeltur i Ottadalen