«Hans» gjorde skadar for om lag 7 millionar kroner i Lom