Justis- og beredskapsministeren kjem til Lom

foto