Kva skal busstoppet på Fosstuguområdet heite?

foto