Jill tek sats og utvidar kafèdrifta: - Det er nå eller aldri