Skitrekket står overfor omfattande og kostbare oppgraderingar - søkjer kommunen om støtte