Graffer kraftverk: Anlegget skal vera i drift frå desember i år