Trygve Hesthagen har saman med Einar Kleiven skrive boka «Fiske i Jotunheimen – frå matauk til hobby i Vågå». Boka er på nesten 370 sider og inneheld over 220 bilder. Forfattarane har etablert eiga forlag for å gje ut boka; Trutta forlag. – Namnet har ei naturleg forklaring. Salmo Trutta er det latinske namnet på aure, seier Hesthagen. Foto: Arve Danielsen

– Fiske har betydd mykje for vagverane

I Ingulsjøen vart det sett ut laks, og ein reinskyss som ikkje kom, var grunn til at røye vart innført i Vågåvatnet.