Digitale vertar skal kurse seniorar for å møte den digitale verda

foto