Stor oppslutnad kring massevaksinering – gjekk tomme for vaksinedoser