Skal fotografere fjellbjørkeskog i Jotunheimen for National Geographic