Munnbindpåbod, mindre sosial kontakt, skjenkestopp og innføring av meteren att - sjå alle tiltaka