Munnbindpåbod, mindre sosial kontakt, skjenkestopp og innføring av meteren att - sjå alle tiltaka

foto
Regjeringa kom med nye nasjonale kontaktreduserande tiltak tysdag kveld, basert på råd frå Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Foto: Skjermdump/Regjeringen.no