Slik er fordelinga av midlar til idrettslag og klubbar i Vågå