– Det er ikkje gjeve noko fagleg tilråding frå politidistriktet på oppretting av politikontor i Vågå