Nå blir det sett opp vegljos frå Vollungsbrua til Bismo

foto