Ivrige geocacharar frå fjern og nær samla i Skjåk

foto