– Området mellom Murgarden og Bøvre må gjerast bil- og bussfritt

foto