– Området mellom Murgarden og Bøvre må gjerast bil- og bussfritt

foto
– Området mellom Murgarden og Bøvre bør gjerast bil- og bussfritt, og det er avgjerande å finne ein annan lokasjon for bussterminalen, meiner Nye Brimibue AS, Bøvra AS og Murgarden AS. Foto: Vigdis Kroken