Ny rapport frå NGI opnar for utbyggingsplanar i større delar av Vågåmo