Nå blir korps ein del av musikkundervisninga i grunnskulen i Lom og Skjåk

foto