Kristoffer har starta med drosjekøyring og er yngste løyvehavar i Taxi Oppland

foto