Fjellovergangen på rv15 opna att for trafikk

foto