Aktiv i Lom er Mot mobbing. Nå sel aktivitetsselskapet armband som viser at ein er mot mobbing.

Overskotet at dette salet skal gå til eit arrangement for barn og unge i Lom våren 2016.

Ronny Nestvold i Aktiv i Lom fortel at dei er i startgropa med planlegginga av eit slik arrangement. Han håpar at dei kan få til noko i samband med Fjordingsmartnan.

For at dette skal bli eit godt arrangement, håpar Nestvold at folk kjøper armband for å støtte arrangementet, samstundes som ein fortel kva ein meiner om mobbing.