Lars Mallaug, Rikard Melhus Dahl og Mari Bruheim imponerte under NRKs Klassequiz torsdag.

Dei klarte ti av tolv svar og hamna dermed heilt på topp blant skulane i Oppland. Det vil seia at dei lyt gjennom ei utslagskonkurranse med andre skular med same poengsum før dei eventuelt går til ein fylkesfinale.

Tiandeklassingane i Vågå og Lom har tidlegare oppnådd høvesvis ni og sju poeng.