– Alle festarar er plikta til å stelle gravene sine sjølve