Bedrifter i Skjåk kjenner seg ikkje att i kritikken av Nasjonalparkriket Reiseliv AS