Alle bustader skal ha røykvarslarar eller brannalarmanlegg, og det må vera minst éin varslar i kvar etasje. Du bør teste røykvarslarane dine jamleg, og kvar gong du har vore bortreist i lengre tid. Det er også lurt å støvsuge varslarane regelmessig. Det gjer at dei varar lengre.

– Røykvarslardagen er ei viktig påminning om å ta branntryggleiken på alvor når vi nå går inn i ei tid der det tradisjonelt oppstår mange brannar. Det viktigaste du kan gjera for branntryggleiken heime, er å sjekke at alle røykvarslarane i bustaden fungerer slik dei skal. Alarmen skal kunne høyrast tydeleg på opphaldsrom og soverom, også når døra mellom romma er attlaten, understrekar det lokale brannvesenet.

Fleire røykvarslarar gir større tryggleik. Viss du har ein bustad med mange rom eller fleire etasjar, bør du kople saman røykvarslarane, slik at alle pip samstundes ved brann. Dette kan gje deg verdifull tid til å evakuere, til dømes dersom ein brann startar i kjellaren og du søv i andre etasje. Det kan vere med på å redde liv.

Røykvarslarar skal i regelen bytast ut etter åtte til ti år. Sjekk produksjonsdatoen på baksida. I rom med mykje støv og ureinske kan detektoren bli ustabil og ha kortare levetid.

– Levande ljos, peiskos, bruk av komfyr og meir bruk av elektrisk utstyr utgjer ein ekstra risiko i jula, særleg i kombinasjon med inntak av alkohol. Gjer det difor til ein hugseregel å sjekke røykvarslarane og eventuelt byte batteri på Røykvarslardagen 1. desember, oppmodar brannvesenet.

Røykvarslardagen er eit samarbeid mellom brannvernforeininga, Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap, det lokale el-tilsynet, brannvesenet og Gjensidige.

røykvarslerdagen.no finn du nyttig informasjon om tiltak som betrar branntryggleiken.

Representantar frå Lom og Skjåk Brannvesen vil vera å treffe på Bergom 4. desember og i Bismo den 7. desember