Sjå kor mykje dei politiske partia Vågå får i tilskot