Vegtrafikksentralen aust melder tysdag ettermiddag 27. desember at fylkeveg 51 Valdresflye mellom Bygdin fjellhotel og Maurvangen er stengt for vinteren.