Jon og smelaget er eitt av mange lag som får kulturmidlar