Bilen til Erik vart attfunnen ... i Møre og Romsdal

foto