Bilen til Erik vart attfunnen ... i Møre og Romsdal