921 deltakarar skal tevle i over 70 timar på Landskappleiken