Ekstremvêret Hans har gått hardt ut over riksveg 15 ved Ringnesbergje i Vågå.

– Det er fleire punkt med behov for utbetring langs riksveg 15, noko trafikantane vil merke frå og med fyrstkomande måndag, opplyser seksjonssjef Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen.

Dette må gjerast

Frå 4. september klokka 08.00 skal eit helikopter spyle skredløpet i Ringnesbergje. Under spylinga vil riksveg 15 bli stengt i 30 minutt om gongen. Trafikkdirigentar vil sleppe trafikken forbi når det ikkje blir spyla.

Også ved Garmo er det naudsynt med vegvøle og reparering.

– Riksvegen ved Garmo vi bli stengt ei natt slik at vi får bytt ei stikkrenne som har kollapsa. Dette vil bli varsla nærare når vi veit kva natt det blir. Det vil også koma informasjon på aktuelle digitale skilt langs vegen, fortel Stensrud.

Hald deg oppdatert

Asbjørn Stensrud peikar på at det aldri har vore fleire moglegheiter til å halde seg informert om trafikken i sanntid enn slik det er i dag.

– Trass i at ekstremvêret Hans er over, er vi ikkje ferdige med vegarbeidet. Ekstremvêret har resultert i store skadar på vegnettet, og det vil prege aktiviteten vår i lang tid framover, seier Stensrud, som nok ein gong understrekar kor viktig det er at trafikantane held seg orientert om tilhøva og følgjer og respekterer trafikkdirigentar og skilting.

– Hugs at det er dette arbeidet som gjer at vegen framleis skal vera trygg – og open, avsluttar han.