Politiet melder på X at det var meldt om to pesonar som slost. Båe var rusa. Ikkje opplysningar om personskade. Den eine, mann i 40åra, vart bortvist frå staden.