Vil lage ein 700 meter lang turstig gjennom Presthaugen