Det melder Meteorologisk institutt, som torsdag har sendt ut gult farevarsel - moderat fare - for Rondane og fjella i Sør-Noreg, med unntak av Langfjella.

Frå seint fredag kveld og gjennom heile helga er det venta snøfokk i fjellet på grunn av snø og sterk vind. Konsekvensane er redusert sikt.

– Det kan vera lokalt vanskelege køyreforhold grunna snø som pakkar seg i vegbanen. Kolonnekøyring kan bli innført og vegar kan bli stengde på kort varsel, opplyser Meteorologisk Institutt, som ber trafikantar berekne ekstra tid.

Hald deg oppdatert på vegmeldingane hjå Statens vegvesen her.

I fylgje Meteorologisk institutt er det venta at vinden vil minke natt til måndag.